Parafinfabrikken


Hundesletta i dag.

 
På det som nå kalles "Hundesletta" lå den gamle parafinfabrikken.

De to brødrene Johan Theodor Salvesen (1820-1865) og Salve Christian Fredrik Salvesen (1827-1911) utvandret fra Mandal til Skottland.
Theodor slo seg ned i Grangemounth i 1843 og Christian i Leith i 1851. Her la de grunnlaget for omfattende forretningsvirksomhet over store deler av verden, bl.a. innen skipsfart og hvalfangst.
I 1840-årene utviklet den skotske kjemikeren James Young en metode for utvinning av lampeolje, såkalt parafinolje, fra skotske gasskull.
I en tid med stigende krav til godt lys så brødrene Salvesen muligheten for å produsere lampeolje etter Youngs metode også i Norge. De bestemte seg for å starte en fabrikk i Mandal. Et område på Risøbank ble innkjøpt og i løpet av våren 1862 ble bedriften ”Mandal Parafin Olje Co” (MPOC) etablert.

I 1864 omfattet bedriften 24 bygninger og bryggeanlegg ytterst på Risøbank og i 1866 var vel 120 mann i arbeid ved fabrikken, bl.a. flere skotske fagarbeidere.
I løpet av de første 4 årene ble det produsert over 1 million liter lampeolje, som ble solgt over hele landet, helt til Finnmark.
Dessuten ble det produsert smøreolje, parafinvoks, terpentin, steinkulltjære og kunstgjødsel. Ved fabrikken ble det også laget mer enn 110.000 parafinlamper.
På grunn av sviktende konjunkturer og økende konkurranse med importert lampeolje måtte MPOC, den første fabrikken som raffinerte mineralolje i Norge, avvikle i 1872 og i løpet av de følgende årene ble fabrikken revet.

Etter at industrieventyret var slutt i Mandal, ble Risøbank overtatt av Christian Salvesens sønn Edward i 1900, men Salvesenfamilien har fortsatt sine verdensomfattende næringsvirksomheter frem til i dag.

 

Parafinoljefabrikken på Risøbank 1863.
Skannet fra boka "Slik var vår barndoms hvite by".
Se kilder.
Tegning av Knut Lindseth, hentet fra Mandal kommunes hjemmesider, historikk.